Gmina Miejska Świdnik

Gmina Miejska Świdnik informuje, że w latach 2021-2022 wykonała zadanie „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa z zastosowaniem zdalnego sterowania oświetleniem ASTgsm wraz z inteligentnymi sterownikami redukcji mocy ASTdim w lampach LED produkowanych przez firmę AST System Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

ZOBACZ REFERENCJE