Softstart

Jest to urządzenie najnowszej generacji, które dedykowane jest do opraw oświetleniowych typu LED, aby skutecznie ograniczyć ich prąd rozruchowy.

Zmiana opraw konwencjonalnych na oprawy typu LED powoduje liczne problemy na poziomie eksploatacji. Nowoczesne oprawy oświetleniowe charakteryzują się znacznym prądem rozruchowym, co utrudnia właściwy dobór zabezpieczeń głównych, jak i obwodowych. Przy zastosowaniu SOFTSTARTU opartego na termistorowym układzie ograniczenia prądu możliwe jest właściwe dobranie wielkości zabezpieczeń prądowych. Dzięki skutecznej redukcji pików rozruchowych zabezpieczenia zostają dobrane do wartości „nominalnej” prądów obciążenia.

Stosując urządzenia serii SOFTSTART uzyskuje się zdolność do zmiany „mocy umownych” przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności układu.