AST System

pliki do pobrania

Film instruktażowy

Najczęściej zadawane pytania

W przypadku gdy sterownik nie załącza oświetlenia należy sprawdzić czy wyjście sterownika jest prawidłowo podłączone, jeśli tak należy za pomoca aplikacji AST mobile sprawdzić czy są przypisane odpowiedznie przedziały załączeń dla wyjść
Jeśli sterownik załącza oświetlenie o niepoprawnej porze należy połączyć się ze sterownikiem AST za pomocą aplikacji ASTmobile, a następnie sprawdzić czy czas w sterowniku jest prawidłowy. W aplikacji ASTmobile po połączeniu się ze sterownikem na ekranie START wyświetlana jest aktualna godzina sterownika, jeśli różni sie ona o +-3 minuty wartość godziny będzie wyświetlana na niebiesko, w tym przypadku należy nacisnąć na godzie, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego synchronizacje ustawień zegara sterownika z ustawieniami telefonu.
W przypadku problemów z wykrywaniem sterownika możliwe są dwa rozwiązania:
  1.  należy wyłączyć bluetooth w telefonie i ponownie włączyć, a następnie ponowić akcje wyszukiwania sterowników.
  2. należy wyłączyć i po około 10 sekundach ponownie włączyć zasilanie sterownika, a następnie ponowić akcję wyszukiwania sterowników.